За всички нас, тук във фирма ОФРИМ Инженеринг ЕООД, е голямо удоволствие да обявим лансирането на новия ни уебсайт!
Open
X

Партньори. They trust us

Нашите партньори или нашите доставчици се допълват взаимно и успяват да създават компактна оферта по отношение на електричество, електроника, физика и инженерство(електрически и електронни измервания, системи за изпитване и измерване, научна апаратура и системи за изпитване, индустриална и лабораторна автоматизация, хардуер и софтуер за компютри), автоматични системи за плащане(акцептори за монети и банкноти, телеметрични системи, оборудване за отчитане и съхраняване на пари, продукти за почистване и поддръжка на съоръженията), образователни системи и архитектура & строителство.

Първият ни партньор беше Keithley Instruments, Inc., САЩ и всичко, което последваше беше допълнение към първоначалната ни оферта.

Нашите настоящи партньори са:

Дистрбуция, Инженеринг

 1. AMETEK Programmable Power, USA, www.programmablepower.com
 2. Associated Research, USA, www.asresearch.com
 3. Associated Power Technologies, USA, www.aptsources.com
 4. Slaughter Company, USA, www.hipot.com
 5. Cascade Microtech, USA, www.cmicro.com
 6. Data Proof, USA, www.dataproof.com
 7. DataQ Instruments, USA, www.dataq.com
 8. Eagle Technology, South Africa, www.eagledaq.com
 9. Elpro, Switzerland, www.elpro.com
 10. HIOKI, Japan. www.hioki.com
 11. InduSoft, USA, www.indusoft.com
 12. inTEST Thermal Solutions, USA, www.intestthermal.com
 13. Janis Research, USA, www.janis.com
 14. Keithley Instruments, USA, www.keithley.com
 15. Lake Shore Cryotronics, USA, www.lakeshore.com
 16. Laser Probe, USA, www.laserprobeinc.com
 17. Microstar Laboratories, USA, www.mstarlabs.com
 18. NF Corporation, Japan, www.nfcorp.co.jp
 19. Puissance+, France, www.puissanceplus.com
 20. Spectracom, USA, www.spectracomcorp.com
 21. Stanford Research Systems, USA, www.thinksrs.com
 22. Teseq, Switzerland, www.teseq.com
 23. Transmille, UK, www.transmille.com

Автоматични системи за плащане

 1. MEI, USA, www.meigroup.com
 2. Armor Safe Technologies, USA, www.armorsafe.com
 3. ECS AG, Switzerland, www.ecsag.com

Образование

 1. Elettronica Veneta, Italy, www.elettronicaveneta.com
 2. Didacta Italia, Italy, www.didacta.it

Архитектура и Строителство

За да видите най-новото за OFRIM Group, моля посетете нашия сайт www.ofrimgroup.com. Също така имате възможност да се абонирате и на нашия информационен бюлетин.