За всички нас, тук във фирма ОФРИМ Инженеринг ЕООД, е голямо удоволствие да обявим лансирането на новия ни уебсайт!
Open
X

Нашата история. Significant stages

Значителните етапи са:

 • 31 Март 1993 г. – учредяване на фирма ИнтерНЕТ ООД
 • 1994 г. – подписване на първия договор за дистрибуция с партньор – Keithley Instruments, Inc., САЩ
 • 1994 г. – стартира дейността ни в България
 • 1995 г. – стартира дейността ни в Република Молдова
 • 1996 г. – Драгош Василе Офрим става едноличен собственик на капитала на ИнтерНЕТ ООД
 • През юли 2007 г. – учредяване на фирма MAROM Аутоматик Пеймънт Системс ООД с основна дейност в областта на автоматичните системи за плащане
 • През Август 2007 г. – фирма ИнтерТЕК ПРЕС ООД става ИтерТЕК Дизайн ООД, с основна дейност в областта на архитектурата и строителството
 • През 2010 г. – основаване на фирма ОФРИМ Инженеринг ЕООД в гр. София, България
 • През 2011 г. – определяне на бизнес стратегия като регионална група с дейност най-вече в Югоизточна Европа
 • През Ноември 2011 г. – Проектиране и изграждане на нашето оборудване „bench type” с помощта на Keithley 2182A и 622X, Система за измерване на съпротивлението в контакта между терминали и електрически кабели, TermResMeter
 • Януари 2012 г. – Проектирането и изграждането на нашето първо оригинално оборудване – PDC-07
 • Агуст 2012 г. – Проектиране и Дизайн с помощта на Keithley 2182A и 622X на оригинално оборудване „bench type” – Система за измерване на съпротивлението на електрически кабели, CabResMeter-1M
 • Август 2013 г. – Първото комплексно интегриране на система в областта на електрониката с помощта на оборудване Keithley 4200-SCS и на инструменти Keithley 2651A SMU и 3700 Switch System/DMM за изработване на система за характеризиране на устройствата с висока мощност и измерване на тяхната температура, HiPowerDev
За да видите най-новото за OFRIM Group, моля посетете нашия сайт www.ofrimgroup.com. Също така имате възможност да се абонирате и на нашия информационен бюлетин.