За всички нас, тук във фирма ОФРИМ Инженеринг ЕООД, е голямо удоволствие да обявим лансирането на новия ни уебсайт!
Open
X

Дейности. Your partner for success

1. Дистрибуция

OFRIM Group предлага високо ефективни продукти, компютърно базирани системи за изпитване и измерване както хардуер така и софтуер и не само. Нашите основни клиенти идват от индустрията, от институти/лаборатории за научноизследователска и развойна дейност и университети.

Ние сме местния дистрибутор в България за следните световни компании:

1.1 Изпитване и Имерване

 1. AMETEK Programmable Power, USA, www.programmablepower.com RO, MD, BG, MK
 2. Cascade Microtech, USA, www.cmicro.com RO, MD, BG, MK
 3. Data Proof, USA, www.dataproof.com RO, MD, BG, MK
 4. Elpro, Switzerland, www.elpro.com RO, MD, BG, MK
 5. Keithley Instruments, USA, www.keithley.com RO, MD, BG, MK
 6. Laser Probe, USA, www.laserprobeinc.com RO, MD, BG, MK
 7. NF Corporation, Japan, www.nfcorp.co.jp RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA
 8. Stanford Research Systems, USA, www.thinksrs.com RO, MD, BG, MK
 9. Transmille, UK, www.transmille.com RO, MD, BG, MK

1.2 Наука

 1. AMETEK Programmable Power, USA, www.programmablepower.com RO, MD, BG, MK
 2. Janis Research, USA, www.janis.com RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H
 3. Keithley Instruments, USA, www.keithley.com RO, MD, BG, MK
 4. Lake Shore Cryotronics, USA, www.lakeshore.com RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA
 5. Laser Probe, USA, www.laserprobeinc.com RO, MD, BG, MK
 6. Stanford Research Systems, USA, www.thinksrs.com RO, MD, BG, MK

1.3 QA & Compliance

 1. Associated Research, USA, www.asresearch.com RO, MD, BG, MK, BIH,SRB,H,UA
 2. Teseq, Switzerland, www.teseq.com RO, MD

1.4 Събиране на данни

 1. DataQ Instruments, USA, www.dataq.com RO, MD, BG, MK
 2. Eagle Technology, South Africa, www.eagledaq.com RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA
 3. InduSoft, USA, www.indusoft.com RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA
 4. Microstar Laboratories, USA, www.mstarlabs.com RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA

1.5 Автоматични системи за плащане

 1. Armor Safe Technologies, USA, www.armorsafe.com RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA
 2. ECS AG, Switzerland, www.ecsag.com RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA
 3. MEI, USA, www.meigroup.com RO, MD, BG, MK

1.6 Образование

 1. Didacta Italia, Italy, www.didacta.it RO, MD, BG, MK, BIH, SRB, H, UA
 2. Elettronica Veneta, Italy, www.elettronicaveneta.com RO, MD, BG, MK

2. Инженеринг

OFRIM Group чрез своята дейност в областта на Иженеринга е една цялостно производствена компания специализирана в областта на електрониката и електротехниката, която предлага пълен набор от услуги по инженерно проектиране и автоматизирани системи.

Добри сме в индентифицирането, проектирането и внедряванто на решения с минимални разходи, които повишават производителността и рентабилността в множество среди и приложения.

Също така, ние сме производител на оригинално оборудване за изпитване и измерване, наблюдение и контрол на качеството.

Нашите основни способности и предлагани услуги попадат в следните категории:

2.1 Научноизследователска и Развойна Дейност

2.2 Интегриране на Хардуер и Софтуер Системи

2.3 Производство на оригинално оборудване

2.4 Услуги

 • Монтаж, пускане в експлоатация
 • Техническа поддръжка
 • Обучение
 • Сервиз и Метрология
 • Консултиране и Инвестиции
  • Консултиране по електрическо и електронно инженерство
  • Консултиране по Архитектура и Строителство
  • Поддръжка и партньорство в Научноизследователската и Развойна Дейност
  • Поддръжка и партньорство в производствената и оперативна инфраструктура

3. Автоматични системи за плащане

 • Вендинг
 • Транспорт и Паркинг
 • Продажба на дребно

4. Образование

 • Дистрибуция на системи за обучение
 • Софтуер за управление на образователни дейности
 • Консултиране за образователна инфраструктура
 • Проектиране и внедряване на комплексни образователни системи

5. Архитектура и Строителство

 • Проектиране в Архитектурата
 • Енергийна рехабилитация
 • Строителство
 • Консултиране и Инвестиции
  • Консултиране по Архитектура и Строителство
  • Поддръжка и партньорство в Научноизследователската и Развойна Дейност
За да видите най-новото за OFRIM Group, моля посетете нашия сайт www.ofrimgroup.com. Също така имате възможност да се абонирате и на нашия информационен бюлетин.